مستند نبرد تامکت کیفیت 480p HD اف۱۴ تامکت نیروی هوایی ایران در جنگ. بخش پنجم- نبرد بر فراز شاخاب پارس، بخش دوم
۱۳۹۵ آذر ۰۲

لینک کوتاه :