همه فقط بایدازخودمون شروع کنیم. با تکراروتکراروتشویق وتشویق. هیچ کس نباید بگه : مگه دیگران انجام میدن که من انجام بدم یا هروقت دیگران انجام دادن منم انجام میدم کانال تلگرام داریم بنامshahrvandebehtar که روزانه راجع به این موضوعات با یک صدا بحث میکنیم.لطفا بما بپیوندین
۱۳۹۵ آذر ۰۳

لینک کوتاه :