دزد با گلوله میزنه به شیشه نمیدونه که شیشه ضد گلوله هستش بعدش جالبه با مشت میزنه اخه با گلوله نشد با مشت میشه اخه
۱۳۹۵ آذر ۰۴

لینک کوتاه :