این جوان در سن 17 سالگی با استفاده از اطلاعات چندین کارت بانکی بیش از چند صد میلیون تومان به جیب زد ، اما پس از دستگیری به 8 سال زندان محکوم شده است .
۱۳۹۵ آذر ۰۲

لینک کوتاه :