تبیان : استند آپ کمدی جنجالی مهران مدیری که صدای کارکنان گمرک را درآورد را در این ویدئو تماشا کنید. حواشی در حاشیه جنجال
۰۲ اسفند ۱۳۹۵

لینک کوتاه :