تبیان : استند آپ کمدی جنجالی مهران مدیری که صدای کارکنان گمرک را درآورد را در این ویدئو تماشا کنید. حواشی در حاشیه جنجال
۱۳۹۵ آذر ۰۲

لینک کوتاه :