تبیان : آیتم طنز دورهمی با دعوت از یک زوج از حاضرین در برنامه برای بیان دلایل ریسک ازدواج با مدت زمان اشنایی کوتاه . خطر قمار عشق و عاشقی عروسی

۰۴ بهمن ۱۳۹۵

لینک کوتاه :