جاروی شهری بزرگ یا همان جاروهای خیابانی، با قابلیت های متنوعی که داراست، این امکان را به وجود می آورد که با کمترین زمان و با بهترین کیفیت و بیشترین میزان بهداشت، تمیزکاری سطوح شهری صورت پذیرد. این دستگاه های نظافت صنعتی (سوییپر) اغلب در شهرداری ها و شهرک های صنعتی و مسکونی بزرگ به کار می رود.
۱۳۹۵ آذر ۰۴

لینک کوتاه :