بازی رزیدنت اویل را که می شناسید؛ همین بازی معروفی که بسیاری از نوجوانان و جوانان آن را بازی کرده اند. اما، اگر می خواهید از این بازی شیطان پرستی و نمادهای آن بیشتر بدانید، این کلیپ را حتماً ببینید.
۱۳۹۵ آذر ۰۴

لینک کوتاه :