حمله وحشیانه اراذل خیابانی به بازیگر زن سرشناس تلویزیون ایران: کف گرگی زدند، دماغم شکست و صورتم پر از خون شد، مخالف پلنگ بازی هستم.
۱۳۹۵ آذر ۰۶

لینک کوتاه :