در قسمت اول سوژه، تهیه کننده مستند فیلمی ناتمام برای دخترم سمیه از مشکلات تلویزیون برای پخش کارهایی که در رابطه با سازمان مجاهدین خلق (منافقین) ساخته می شوند صحبت می کند.
۱۳۹۵ آذر ۰۶

لینک کوتاه :