اینان دانشجویان رشته زبان فارسی در یکی از دانشگاه های آمریکا هستند که تصنیف «جان جهان» ساخته ی استاد پرویز مشکاتیان را به این زیبایی اجرا کرده اند
۰۴ بهمن ۱۳۹۵

لینک کوتاه :