نگاه بسیار جالب و نجات بخش و آرامش دهنده ی استاد اخلاق تهران ، برای امثال من ، که به شدت برای ثروتمند شدن نگرانیم و از فقر می ترسیم و رنج می بریم ---------------------------التماس دعا
۱۳۹۵ آذر ۰۸

لینک کوتاه :